Tất cả chúng ta đều biết lập trường của họ về LGBTQ nhưng những người này giải thích tại sao Mẹ Nga là người siêu đồng tính

Tất cả chúng ta đều biết lập trường của họ về LGBTQ nhưng những người này giải thích tại sao Mẹ Nga là người siêu đồng tính

Chỉ trong thời gian cho Thế vận hội.

Được gắn thẻ

Bạn nghĩ gì về câu chuyện này?

Meh

Tốt

Tuyệt vời

Đang là xu hướng


Xem video: Giải Ảo Thời Sự 200421 - Phần 3: Âu Châu học gì từ Đại dịch Vũ Hán?